• Ordreforslag
  • Innsalg/etablering av nyheter
  • Innsalg av kampanjer og eksponering av disse
  • Sortimentssjekk
  • Sjekke av priser/label
  • Bygging av hyller etter planogram
  • Retur-/reklamasjonsbehandling etter avtale
  • Lokal kjedekontakt samt sjekk av varebeholdning hos grossist
  • Andre oppgaver etter avtale