VÅRE TJENESTER

Sortimentsjekk

Tilgjengelighet er en forutsetning for økt salg og distribusjon. Våre konsulenter påser at dine produkter er på plass i butikken, fremstår positivt og at info vises korrekt på labels.

Gjøre produkter kjent

Å la kunden få teste produktet selv, er en effektive måten å øke kjennskapen til en vare . Vi kjører demo i butikk, utdeling av smakprøver og gjør stunt for å øke engasjementet rundt et produkt.

Innsalg

Innsalg av ditt produkt er en viktig oppgave for våre konsulenter. Med fokus på høy produktkunnskap og engasjement, ligger alt til rette for økt salg gjennom kampanjer og spesiell profilering i perioder.

Vareplassering

Norgesgentene har lang erfaring med vareplassering for ulike kjeder, enten i dagligvare eller faghandel. Våre konsulenter innehar stor kompetanse på hvordan varer best fremstår i butikken.

Ombygging

Butikker endrer seg fra tid til annen, og nye butikker etableres. Dette krever ressurser til ombygging og bygging av hyller på en god måte. Vi kan ta denne jobben for våre oppdragsgivere.

Våre konsulenter har...

Engasjement

+

Kunnskap

+

Erfaring

Til sammen gir det kompetanse