Untitled-1

Et landsdekkende salgsapparat for dagligvarehandelen

Stabil arbeidskraft og representanter med stor grad av produktkjennskap legger grunnlaget for et godt tillitsforhold overfor butikker, kjeder og grossister.

Vi har 8 avdelinger fordelt utover landet

Norgesagentene har i dag totalt ca. 40 medarbeidere.