LANDSDEKKENDE

SALGSAPPARAT

Norgesagentene inngår samarbeid med leverandører i dagligvarebransjen som har ambisjoner om økt salg og distribusjon. 

Vi kan dekke hele eller deler av landet, arbeide i en tidsbegrenset periode eller inngå langsiktige avtaler.

VÅRT FOKUS

ENGASJEMENT

Engasjement hos våre konsulenter er avgjørende for om vi gjør en god jobb ute i butikkene. Det samme gjelder for deres egen kontaktperson hos Norgesagentene. Dere skal oppleve en genuin interesse, og et ønske fra vår side om at produktene deres skal profileres på best mulig måte.

KOMMUNIKASJON

Gjennom hyppig kommunikasjon ønsker vi å sikre at alle i salgsapparatet har oppdatert informasjon om hva som skal vektlegges til en hver tid. Vi har også tro på å etablere rutiner der vi har jevnlige møter med dere. Dette for å sikre oppdatert kunnskap om produktene, aktiviteter og andre forhold i deres bedrift som er relevante for vår jobb ute i butikkene.

KOMPETANSE

For å kunne profilere produktene deres på den beste måten, er vi avhengig å ha den nødvendige kompetansen. Dette innebærer selvfølgelig kunnskap om produktet i seg selv, sortimentet og aktuelle aktiviteter. Men det handler også om erfaring i bransjen, kjennskapet salgsprosessene og relasjoner til nøkkelpersoner i den enkelte butikk. Vi arbeider for at våre ansatte innhar den nødvendige kompetansen.  

VÅRE TJENESTER

Norgesagentene tilbyr et vidt spekter av tjenester ovenfor oppdragsgivere. Det dreier seg om aktiviteter ute i butikkene, samt oppfølging og bistand på salgsområdet generelt.

AKTIVITETER I BUTIKK

OPPFØLGING OG MARKED