SALGSAPPARAT FOR DAGLIGVAREHANDEL OG FAGHANDEL

Norgesagentene tilbyr et salgsapparat som retter seg mot hele dagligvaremarkedet, enkelte regioner eller kjeder. Engasjerte selgere arbeider for å profilere våre kunders produkter, samt følge sortimentsavtaler. Vi følger også opp kjeder som Jernia, Obs Bygg m.fl.

SORTIMENT, INNSALG OG EKSPONERING

Våre medarbeidere gjennomfører en rekke oppgaver ved besøk i butikk, som sjekk av sortiment, innsalg og eksponering av varer, kampanje håndtering, samt etablering av nye produkter.

VAREPLASSERING OG MATERIELL

Gjennom den daglige oppfølgingen av butikk tilbyr vi også vareplasseringer i og utenom “tidsvinduer” samt særskilte oppgaver etter behov.

IPAD-BASERT RAPPORTSYSTEM

Ipad system for rapportering av spesielle arbeidsoppgaver og/eller salgsaktiviteter med mer.

OM NORGESAGENTENE

ERFARING OG ENGASJEMENT

Norgesagentene ble etablert i 2005. Selskapet har ledelse og ansatte med over 30 års erfaring i dagligvarebransjen. Stabil arbeidskraft og representanter med stor grad av produktkjennskap legger grunnlaget for et godt tillitsforhold overfor butikker, kjeder og grossister.

LANDSDEKKENDE

SALGSAPPARAT

Med engasjerte ansatte og etablerte samarbeidspartnere rundt i hele Norge, kan vi tilby et landsdekkende salgsappart hvis det er ønskelig.